O NAS

Koniński Klub „Amazonki” jest członkiem Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”.

Koniński klub „Amazonki” jest organizacją pozarządową, samopomocową, niemedyczną, służącą wsparciem psychicznym i pomocą praktyczną osobom dotkniętym rakiem piersi. Stowarzyszenie działa na rzecz wczesnego wykrywania, leczenia oraz rehabilitacji osób z rakiem piersi. Prowadzi edukację społeczną z zakresu profilaktyki przeciwnowotworowej i i promocji zdrowia.

Stowarzyszenie wyznaje zasadę, że życie jest cudem i radość przynosi każdy dzień. Misją jest rehabilitacja psychiczna, fizyczna i społeczna kobiet z rakiem piersi; niesienie wsparcia psychicznego (ochotniczki, grupy wsparcia) chorym na raka piersi i ich rodzinom; profilaktyka onkologiczna i promocja zdrowia.

CELE:

Prowadzenie wszechstronnej rehabilitacji psychofizycznej dla osób po leczeniu raka piersi ułatwiającej powrót do pracy zawodowej, życia codziennego i społecznego poprzez:

– wspieranie psychiczne przez ochotniczki kobiet w szpitalach krótko przed lub po zabiegu operacyjnym,
– dostarczanie wartościowych informacji pomocnych w załatwianiu spraw związanych z uzyskaniem orzeczenia o   niepełnosprawności itp.
– organizowanie różnych form terapii i wyjazdów integracyjnych,
– prowadzenie działalności promocyjnej i artystycznej, organizowanie imprez sportowych i rozrywkowych wydawanie materiałów
– informacyjnych o działalności Stowarzyszenia, rehabilitacji kobiet po leczeniu raka piersi oraz o ważności profilaktyki w zakresie raka piersi,
– prowadzenie poradnictwa przez psychologów, specjalistów innych dziedzin oraz kobiety po przebytym zabiegu operacyjnym,
– informowanie społeczeństwa o problematyce chorób nowotworowych – edukacja lokalnego środowiska, prelekcje, kontakt przez media oraz tworzenie grup nacisku społecznego,
– zajęcia na pływalni,

powrót